Revize komínů – fakta a mýty

foto14
Share on facebook
Share on email
Share on print

Revize komínu resp. spalinových cest je od roku 2011 na veřejnosti velice přetřásané téma. Dochází zde k záměně revize spalinových cest za pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest. Bohužel tomuto stavu a zmatku v názvosloví napomáhají i sami kominíci. Podívejme se tedy blíže na popis revize spalinových cest tak, jak je uvedena v ČSN 73 4201.

ČSN 73 4201

11.2.1

Revize spalinové cesty se provádí:

  1.  před uvedením spalinové cest do provozu nebo po každé stavební úpravě komína;
  2.  při změně druhu paliva připojené spotřebiče paliv;
  3.  před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv;
  4.  po komínovém požáru;
  5.  při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Z výše uvedeného jasně plyne, že revize spalinové cesty se provádí v pouze normou uvedených případech a nikoliv každý rok. Důležitý je ještě jeden fakt, a to že revizi spalinové cesty smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, která je držitelem platného živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem spalinových cest. Seznam revizních techniků naleznete na stránkách Společenstva kominíků ČR a Moravského kominického společenstva.

Oproti tomu se každý rok provádí tzv. Kontrola a čištění spalinové cesty. Tuto kontrolu právě mnoho spoluobčanů zaměňuje za revizi komínu. Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., která srozumitelně formuluje, jak často se má spalinová cesta kontrolovat a čistit. Přehled kontrol a čištění spalinové cesty naleznete v tabulce níže.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Cookies

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online služby. Souhlasíte s tím, že akceptujete používání cookies v souladu s pravidly o používání souborů cookies?