Výpočet a návrh spalinové cesty​

blank
blank

Výpočet a návrh spalinové cesty

Spalinová cesta musí být dle článku 5.1 normy ČSN 73 4201 navržena a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů a místně obvyklých povětrnostních podmínek byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy a jejich rozptyl do volného ovzduší. Současně nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat, a musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází.

Výpočet spalinové cesty se provádí dle norem ČSN EN 13384-1 a/nebo ČSN EN 13384-2. Výpočet tahu komína ověří zajištění požadovaného odvodu spalin při mezních provozních podmínkách připojených spotřebičů a při proměnném vlivu venkovního prostředí – teploty vzduchu, účinku větru, vliv okolních překážek atd. Výpočet komínového tahu je součástí protokolu o výpočtu spalinové cesty, který je přílohou Zprávy o revizi spalinové cesty a měl by být vyhotoven před samotnou instalací spalinové cesty.


Připravíme vám výpočet a návrh spalinové cesty:

Pro výpočet a návrh spalinové cesty od vás potřebujeme:


blank

Kolik stojí výpočet a návrh spalinové cesty?

Základní cena za výpočet a návrh spalinové cesty je Kč 1.000 bez DPH. Cena zahrnuje výpočet spalinové cesty včetně výpočtu tahu komína v tištěné podobě, návrh spalinové cesty formou položkového rozpočtu (součástí je také výpočet průměru komína) popř. doporučení úprav v projektové dokumentaci.

Cena za výpočet a návrh spalinové cesty pro bytové domy, komerční stavby či průmyslové stavby se stanovuje individuálně s ohledem na předpokládanou časovou náročnost návrhu.

Při objednání komínu, je výpočet tahu komínu a návrh spalinové cesty ZDARMA!

Výpočty spalinových cest provádíme za použití moderního softwaru KESA ALADIN, norem ČSN EN 13384-1 a/nebo ČSN EN 13384-2, tužky a papíru.

Pro návrh a výpočet spalinové cesty nás neváhejte kontaktovat.