THERM+ GEP

Izolovaný komínový systém pro odvod spalin od generátorů.
blank
blank

Vždy připraven!

Generátory se obvykle osazují do budov kritické infrastruktury – nemocnice, budovy úřadů, budovy záchranných a bezpečnostních složek, datová centra, školy apod. V případě výpadku dodávky elektrického proudu dochází v řádu nízkých desítek sekund (obvykle 20 – 30 s) k nastartování generátoru a běhu na plný výkon. Tento specifický režim provozu musí být zohledněn při návrhu a provedení odvodu spalin od generátoru.

Společnost POUJOULAT přináší řešení odvodu spalin od generátorů v podobě izolovaného nerezového komínového systému THERM+ GEP. Systém je navržený pro teploty až 600°C a přetlaku do 5000 Pa.


blank

Jak to funguje

blank

Hlavní výhody

THERM+ GEP je speciálně navržený komínový systém pro odvod spalin od “stand-by” generátorů spalujících naftu nebo zemní plyn. Inovativní systém spojovacích prvků eliminuje problém tepelných mostů a současně umožňuje dilataci – volný pohyb vnitřní nerezové vložky. Celý systém lze opakovaně rozebrat a spojit, což představuje konkurenční výhodu nejenom při montáži, ale i v případě budoucích rekonstrukcí nebo oprav. Celý systém je doplněn řadou originálního příslušenství jako ventily proti výbuchu (anti explozivní / implozivní), kompenzátory, antivibrační stěnové držáky a konzole a jiné.

blank

Klíčové vlastnosti

Zatřídění

blank

Typická instalace

Máte dotaz či potřebujete poradit? Neváhejte se nás zeptat.