Blíží se zákaz topení dřevem v ČR i EU?

Zákaz topení dřevem v ČR?
Share on facebook
Share on email
Share on print

V poslední době se nejen v českém mediálním prostoru objevila spousta článků, názorů a spekulací, které u části veřejnosti vyvolávají obavy týkající se toho, že EU má v plánu zakázat topení dřevem. Tímto článkem chceme nasvítit realitu a objasnit, jak to vlastně s topením dřevem v EU stojí.

Nejprve je důležité pochopit, že Evropská unie se snaží podporovat udržitelné a ekologické zdroje energie. To se může projevit v regulacích, které mají za cíl snižovat znečištění a chránit životní prostředí. Nicméně, zákaz topení dřevem není součástí žádné legislativy EU. Topení dřevem je a zůstává populární formou vytápění v mnoha evropských zemích, včetně České republiky.

Jak je to se zákazem topení dřevem v České republice?

Zákaz topení dřevem, respektive zákaz provozování malých zdrojů na pevná paliva, mohou upravit obce vlastní vyhláškou. S takovou vyhláškou se setkáte zejména ve větších městech, kde cílem vyhlášky je nezvyšovat místní koncentraci emisí a současně snaha maximalizovat požární ochranu, hlavně v historických centrech měst.

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Cílem nařízení není zákaz topení dřevem, ale výměna starých kotlů s nízkou účinností za nové, moderní spotřebiče, což se dá označit za celoevropský trend. Tento záměr podporuje i program Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí formou dotace na pořízení nového kotle či kamen na biomasu (dřevo, dřevní pelety, štěpka). Podporu lze získat dokonce i na individuálně stavěné topidlo!

Topení dřevem (biomasou) v sousedních zemích

V Rakousku využívá 18 procent domácností jako primární zdroj vytápění dřevo, pelety či dřevní štěpku. V sedmi z devíti spolkových zemí v Rakousku je to dokonce více než 20 procent domácností. Není bez zajímavosti, že zejména v alpských oblastech je biomasa využívána i pro centrální vytápění celých obcí. Má to svou logiku – odpad z místně zpracované dřevní hmoty se využije v místní kotelně, která má vyšší účinnost než samotný kotel v každé domácnosti.

V Německu je aktuálně platná norma BimSch, která se týká emisních limitů pro různé zdroje znečištění, včetně spotřebičů na dřevo. Tato norma klade důraz na snížení emisí z domácích topenišť, ale rovněž nezakazuje topení dřevem. Spíše stanovuje přísnější pravidla pro nové instalace a požadavky na účinnost a emise, což má za cíl chránit kvalitu ovzduší.

V moderních spotřebičích bude možné topit dřevem i v budoucnu

Jak z výše uvedeného vyplývá, Česká republika, Německo, Rakousko ani Evropská unie v současné době nechystají žádné legislativní změny, které by kompletně zakázaly topení dřevem. Dlouhodobým cílem je podporovat technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, což moderní spotřebiče na dřevo jednoznačně jsou, a zároveň zaručit, že domácnosti mohou nadále využívat dřevo jako dostupný a obnovitelný zdroj energie.

Doufáme, že tento článek vám pomohl lépe pochopit situaci a rozptýlil jakékoli obavy ohledně zákazu topení dřevem v EU. Věříme, že informovanost a transparentnost jsou klíčem k udržitelnější budoucnosti pro všechny.

 

 

Zdroje:
https://energie.gv.at/hintergrund/so-heizt-oesterreich-in-zukunft

https://www.bmuv.de/heizen-mit-holz/neue-vorschriften

https://jakspravnetopit.cz/zakaz-starych-kotlu/

https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/standard/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Cookies

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online služby. Souhlasíte s tím, že akceptujete používání cookies v souladu s pravidly o používání souborů cookies?